€ 0,-
Winkelwagen
Deze pagina is door 967 bezoekers bekeken

Central Point België N.V. (h.o.d.n. Dustin België)

Centralpoint België N.V. h.o.d.n. Dustin België gevestigd te Nieuwlandlaan 111/203, 3200 Aarschot, (hierna: “Dustin België”, “wij” of “ons” ) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.centralpoint.be (hierna: “website”). In deze privacy- en cookieverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookieverklaring

{literal}{/literal}

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de website verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de website. Samengevat verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 1. Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen (eventueel door middel van het aanmaken van een account bij Dustin België).
 2. Om de website voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt.
 3. Om u te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen over onder meer onze producten en/of diensten.
 4. Om, indien u reageert op een actie of u aanmeldt voor een prijsvraag, deze actie of prijsvraag uit te voeren, de prijswinnaars bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
 5. Om productreviews te kunnen plaatsen op onze website en elke maand één beoordeling te belonen met een prijs.
 6. Om, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend, u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties door middel van onze wekelijkse nieuwsbrief.
 7. Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Daarnaast kunnen telefoongesprekken met de klantenservice van Dustin België met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden: NAW-gegevens (in sommige gevallen optioneel)

 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Logingegevens
 • Geslacht (optioneel)
 • Leeftijd (optioneel)
 • Door u gestelde vragen aan onze medewerkers
 • Door u samengestelde beoordelingstekst over een door ons aangeboden product
 • IP-adres
 • Cookie ID

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw accountgegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en sterk wachtwoord, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om uw bestelling af te kunnen handelen. Ook kan het zijn dat we deze gegevens op grond van de wet mogen of moeten delen.

Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bieden via onze website verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen (o.a. voor het afhandelen van de door u gestelde vraag en/of het afhandelen van een bestelling). Behalve voor uw e-mailadres, kunt u daarbij zelf bepalen welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is om uw bestelling af te kunnen handelen of nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek.

Nieuwsbrief
Via onze website bieden wij aan bezoekers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief waarmee wij hen wekelijks zullen informeren over interessante commerciële aanbiedingen en nieuwtjes over Dustin België. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@centralpoint.be, of door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid middels de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt in geen geval aan derden verstrekt.

Cookies
Op de website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

{literal}{/literal}

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Social Media
Op de website zijn knoppen opgenomen die het mogelijk maken om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, en via Whatsapp. Deze knoppen kunnen gebruikt worden door een code die door deze sociale netwerken wordt aangeleverd. Deze code plaatst daarbij ook een cookie op het device van de websitebezoeker.

Inzage en wijziging
Indien u een Dustin België account heeft aangemaakt, kunt u uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice.

Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. U kunt contact opnemen met:

Centralpoint België N.V. h.o.d.n. Dustin België
Tel. 016 - 796 200
Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.30 uur

info@centralpoint.be
Adres: Nieuwlandlaan 111/203, 3200 Aarschot
Telefoon: 016 - 796 200
Internet: www.centralpoint.be

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer