€ 0,-
Winkelwagen

Service Clientèle et contact

Questions fréquemment posées
Consultez notre FAQ

Recherche de produits se fait dans la barre de recherche en haut de l'image.

Téléphonez ou chattez est possible aussi
Appelez 016 796 211 (jours ouvrables de 9h à 17h Lundi - Jeudi / 8h30 à 17h Vendredi)

Waar kan ik terecht voor suggesties en klachten?
Voor suggesties en/of klachten (met betrekking tot het product of de dienstverlening) kan u een e-mail sturen naar klantenservice@dustin.be. - Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Dustin nadat de gebruiker (of lokaal ondersteunende afdeling zoals bijv. ICT Servicedesk) de gebreken heeft geconstateerd. - De bij Dustin ingediende suggesties en/of klachten worden binnen een termijn van 5 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vergt, antwoordt de klantenservice van Dustin binnen deze termijn van 5 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn. Na dit bericht kan de koper een meer uitvoerig antwoord verwachten.
Téléphonez ou chattez est possible aussi
Appelez 016 796 211 (jours ouvrables de 9h à 17h Lundi - Jeudi / 8h30 à 17h Vendredi)